სამშაბათი, აპრილი 16, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedამ დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ - შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

ამ დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ – შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო

  • შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო ყვე­ლა­ზე ხში­რად სის­ხ­ლი­ან შარ­დვას იწ­ვევს.
  • დი­აგ­ნო­ზის და­სას­მე­ლად თხე­ლი, დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლი (ცის­ტოს­კო­პი) შარ­დსა­დე­ნის გავ­ლით შარ­დის ბუშ­ტში შეჰ­ყავთ.
  • ზე­და­პი­რუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბი ცის­ტოს­კო­პით ამო­­იჭ­რე­ბა, ღრმად გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს დროს კი – მთლი­ა­ნად შარ­დის ბუშ­ტი იკ­ვე­თე­ბა.
ყო­ველ­წლი­უ­რად აშ­შ-ში შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს დი­აგ­ნოზს 67000 ადა­მი­ანს უს­ვა­მენ. იგი სამ­ჯერ ხში­რია მა­მა­კა­ცებ­ში. მწე­ვე­ლო­ბა ყვე­ლა­ზე დი­დი რის­კ-ფაქ­ტო­რია და ახალ შემ­თხვე­ვა­თა, სულ მცი­რე, ნა­ხე­ვარ­ში – კი­ბოს ერ­თ-ერ­თი მი­ზე­ზი. ინ­დუს­ტრი­ა­ში გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ზო­გი­ერ­თი ქი­მი­უ­რი ნივ­თი­ე­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა შარ­დში დაგ­როვ­დეს და კი­ბო გა­მო­იწ­ვი­ოს, თუმ­ცა მათ თან­და­თან უფ­რო ნაკ­ლე­ბად იყე­ნე­ბენ. შარ­დის ბუშ­ტის პა­რა­ზი­ტუ­ლი ინ­ფექ­ცი­ით, შის­ტო­სო­მო­ზით ან კენ­ჭით გა­მოწ­ვე­უ­ლი ქრო­ნი­კუ­ლი გა­ღი­ზი­ა­ნე­ბაც ზრდის კი­ბოს გან­ვი­თა­რე­ბის რისკს, თუმ­ცა ეს მი­ზე­ზი შე­და­რე­ბით იშ­ვი­ა­თი­ა.
შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს უმ­რავ­ლე­სო­ბა ე.წ. გარ­და­მა­ვა­ლი უჯ­რე­დე­ბის­გან წარ­მო­იქ­მნე­ბა, რო­­­მ­­­ლე­ბიც ასე­ვე პა­სუ­ხის­მგე­ბე­ლია თირ­კმლის მე­­ნ­­­ჯი­სა და შარ­დსაწ­ვე­თის ავ­თვი­სე­ბი­ან სიმ­სივ­ნე­­­ებ­ზეც.
სიმ­პტო­მე­ბი
შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბოს ყვე­ლა­ზე ხში­რი სიმ­პტო­მი სის­ხლი­ა­ნი შარ­დვა­ა. მოგ­ვი­ა­ნე­ბით შე­იძ­ლე­ბა გა­მოვ­ლინ­დეს ტკი­ვი­ლი და წვა შარ­დვი­სას, მო­შარ­დვის და­უძ­ლე­ვე­ლი, გახ­ში­რე­ბუ­ლი სურ­ვი­ლი. ამ სიმ­პტო­მე­ბით შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო ამ ორ­გა­ნოს ინ­ფექ­ცი­ას, ცის­ტიტს ჰგავს და ეს ორი და­ა­ვა­დე­ბა შე­საძ­ლოა ერ­თა­დაც არ­სე­ბობ­დეს. სის­ხლნაკ­ლე­ბო­ბამ ანუ ანე­მი­ამ შე­იძ­ლე­ბა სა­ერ­თო სი­სუს­ტე, სი­ფერ­მკრთა­ლე ან ორი­ვე გა­მო­იწ­ვი­ოს.
დი­აგ­ნო­ზი
ამ და­ა­ვა­დე­ბა­ზე ხში­რად პირ­ვე­ლად ეჭ­ვი შარ­დში სის­ხლის აღ­მო­ჩე­ნი­სას მი­ი­ტა­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ შარ­დი შე­სამ­ჩნე­ვად წი­თე­ლი­ა, ზოგ­ჯერ კი სის­ხლი მას­ში სხვა მი­ზე­ზის გა­მო მიკ­როს­კო­პით კვლე­ვი­სას აღ­მოჩ­ნდე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო­ზე ეჭ­ვი ასე­ვე ჩნდე­ბა, რო­ცა შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ის სიმ­პტო­მე­ბი მკურ­ნა­ლო­ბის მი­უ­ხე­და­ვად არ ქრე­ბა. შარ­დის სპე­ცი­ა­ლუ­რი მიკ­როს­კო­პუ­ლი კვლე­ვით (მაგ. ცი­ტო­ლო­გი­ა) შე­საძ­ლოა სიმ­სივ­ნუ­რი უჯ­რე­დე­ბის აღ­მო­ჩე­ნაც მო­ხერ­ხდეს მას­ში. ზოგ­ჯერ შარ­დის ბუშ­ტის კი­ბო დგინ­დე­ბა სხვა მი­ზე­ზის გა­მო ჩა­ტა­რე­ბუ­ლი ულ­ტრა­სო­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი ან კომ­პი­უ­ტე­რულ­-ტო­მოგ­რა­ფი­უ­ლი კვლე­ვი­სას. შარ­დის ბუშ­ტის ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის უმ­რავ­ლე­სო­ბის დი­აგ­ნოს­ტი­კა ცის­ტოს­კო­პი­ით ხდე­ბა, რომ­ლის დრო­საც თხე­ლი, დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლი ამ ორ­გა­ნო­ში შე­იყ­ვა­ნე­ბა. ადა­მი­ა­ნი ამ დროს ფხიზ­ლა­და­ა. დის­კომ­ფორ­ტის შე­სამ­ცი­რებ­ლად, შარ­დსა­დე­ნის ანეს­თე­ზია კეთ­დე­ბა.
პროგ­ნო­ზი
შარ­დის ბუშ­ტის ზე­და­პი­რუ­ლი, ნე­ლა მზარ­დი კი­ბო მი­სი დი­აგ­ნო­ზის დას­მი­დან 5 წელ­ში სიკ­­ვ­დი­ლით შემ­თხვე­ვა­თა 5%-ზე ნაკ­ლებ­ში სრულ­დე­ბა. შარ­დის ბუშ­ტის კუნ­თებ­ში შეღ­წე­უ­ლი კი­ბოს შემ­თხვე­ვა­ში 5 წლის მან­ძილ­ზე გარ­დაც­ვა­ლე­ბის რის­კი მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად მე­ტია (40-55%). ბუშ­ტის კედ­ლის მიღ­მა (ლიმ­ფურ კვან­ძებ­ში, მენ­ჯის ან მუც­ლის ღრუს სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში) გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის დროს პროგ­ნო­ზი ბევ­რად უფ­რო ცუ­დი­ა.
მკურ­ნა­ლო­ბა
შარ­დის ბუშ­ტის ზე­და­პი­რუ­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის სრუ­ლი ამოკ­ვე­თა ცის­ტოს­კო­პი­ის დრო­საც შე­იძ­ლე­ბა. თუმ­ცა, ხში­რად კი­ბო შემ­დეგ ხე­ლახ­ლა ვი­თარ­დე­ბა. ამი­სი თა­ვი­დან აცი­ლე­ბა შე­საძ­ლე­ბე­ლია ზო­გი­ერ­თი სიმ­სივ­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო მე­­დი­კა­მენ­ტის ან BჩG ვაქ­ცი­ნის (ორ­გა­ნიზ­მის იმუ­­ნი­ტე­ტის სტი­მუ­ლი­რე­ბის­თვის) შარ­დის ბუშ­ტში მრა­ვალ­ჯე­რა­დად შეყ­ვა­ნით კი­ბოს სრუ­ლად ამო­კ­ვე­თის შემ­დეგ.
შარ­დის ბუშ­ტის კე­დელ­ში ჩაზ­რდი­ლი სიმ­სივ­ნე­ე­ბის ამოკ­ვე­თა ცის­ტოს­კო­პით სრუ­ლად ვერ ხერ­ხდე­ბა. ამ დროს, რო­გორც წე­სი, შარ­დის ბუშ­ტი ამო­იკ­ვე­თე­ბა სრუ­ლად ან ნა­წი­ლობ­რივ (ცის­ტექ­ტო­მი­ა). ასე­ვე შე­იძ­ლე­ბა და­ი­ნიშ­ნოს სხი­ვუ­რი თე­რა­პია ცალ­კე ან ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ას­თან ერ­თად.
თუ­კი მთე­ლი შარ­დის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თაა სა­ჭი­რო, ექი­­მებ­მა რა­ი­მე გზა უნ­და მო­ი­ფიქ­რონ, რა­თა ადა­მი­ან­მა შარ­დის გა­მო­ყო­ფა შეძ­ლოს. ყვე­­ლა­ზე ხში­რად მუც­ლის კე­დე­ლი იჭ­რე­ბა და მას ნაწ­ლა­ვის­გან შექ­მნი­ლი მი­ლი მი­ე­კე­რე­ბა შიგ­ნი­­დან (თე­ძოს ნაწ­ლა­ვის მარ­ყუ­ჟი) – ანუ ხდე­ბა სტო­მის შექ­მნა. სხე­ულ­ზე გა­რე­დან სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­თავ­სო, შარ­დის მიმ­ღე­ბი ჩან­თა მაგ­რდე­ბა, რო­მელ­შიც შარ­დი გროვ­დე­ბა.
ბო­ლო დროს რამ­დე­ნი­მე ახა­ლი მე­თო­დია შე­მუ­შა­ვე­ბუ­ლი და ისი­ნი ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბის­თვის შე­სა­ფე­რი­სი­ა. მე­თო­დე­ბი ორ ჯგუ­ფად იყო­ფა: ახა­ლი ორ­თო­ტო­პუ­რი შარ­დის ბუშ­ტი და შარ­დის შე­მოვ­ლი­თი ანას­ტო­მო­ზი. ორი­ვე შემ­თხვე­ვა­ში ნაწ­ლა­ვის­გან შარ­დის რე­ზერ­ვუ­არს ქმნი­ან.
ახა­ლი ორ­თო­ტო­პუ­ლი შარ­დის ბუშ­ტის მე­­თო­დის გა­მო­ყე­ნე­ბი­სას ეს რე­ზერ­ვუ­ა­რი შარ­დსა­­დენს უერ­­თდე­ბა. ადა­მი­ა­ნი შემ­დეგ სპე­ცი­ა­ლუ­რად სწა­­ვ­ლობს, რო­გორ და­ცა­ლოს იგი მენ­ჯის ფსკე­რის კუნ­თე­ბის მო­დუ­ნე­ბით და მუც­ლის ღრუ­ში წნე­ვის გაზ­რდით, რის შე­დე­გა­დაც შარ­დი შარ­დსა­დენ­ში გა­ე­დი­ნე­ბა, რო­გორც ეს ბუ­ნებ­რი­ვად ხდე­ბა. ადა­მი­ან­თა უმ­რავ­ლე­სო­ბა სიმ­შრა­ლეს ინა­რ­ჩუ­ნებს დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში, მაგ­რამ ღა­მით შე­­სა­ძ­ლოა შარ­დი გა­ი­ჟო­ნოს.
მე­ო­რე მე­თო­დი – შარ­დის შე­მოვ­ლი­თი ანას­ტო­­მო­ზი მო­ი­ცავს რე­ზერ­ვუ­ა­რის მუც­ლის კე­დე­ლ­ზე არ­სე­ბულ სტო­მას­თან და­კავ­ში­რე­ბას. შარ­დის მიმ­ღე­ბი ჩან­თა სა­ჭი­რო არ არის, რად­გან შარ­დი რე­ზერ­ვუ­არ­ში რჩე­ბა მა­ნამ, სა­ნამ ადა­მი­ა­ნი მას­ში კა­თე­ტერს არ შე­იყ­ვანს სტო­მი­დან და არ დაც­ლის. ეს დღე­ში რამ­დენ­ჯერ­მე, რე­გუ­ლა­რუ­ლად ხდე­ბა.
შარ­დის ბუშ­ტის მიღ­მა, ლიმ­ფურ კვან­ძებ­სა და სხვა ორ­გა­ნო­ებ­ში გავ­რცე­ლე­ბუ­ლი კი­ბოს სამ­კუ­რ­­ნა­ლოდ ქი­მი­ო­თე­რა­პია ინიშ­ნე­ბა. ამ ავ­თვი­სე­ბი­ა­ნი სიმ­სივ­ნის­თვის მე­დი­კა­მენ­ტე­ბის რამ­დე­ნი­მე კომ­ბი­ნა­ციაა ეფექ­ტუ­რი, გან­სა­კუთ­რე­ბით მა­შინ, თუ მე­ტას­ტა­ზე­ბი მხო­ლოდ ლიმ­ფუ­რი კვან­ძე­ბით შე­მო­ი­ფარ­გლე­ბა. ქი­მი­ო­თე­რა­პი­ის ეფექ­ტუ­რო­­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ადა­მი­ა­ნებს სთა­ვა­ზო­ბენ ცის­­ტე­ქ­­ტო­მი­ას ან სხი­ვურ თე­რა­პი­ას. თუმ­ცა, სრუ­­­ლი­ად მა­თი მხო­ლოდ მცი­რე რა­ო­დე­ნო­ბა იკუ­­რ­­ნე­ბა. ზოგ­ჯერ სა­ბო­ლოო მი­ზა­ნი ტკი­ვი­ლის შე­მ­­­სუ­­ბუ­ქე­ბა და სი­ცოცხ­ლის ბო­ლოს­თან და­კავ­ში­­­რე­ბუ­ლი სა­კითხ­ე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა­ა.

თირ­კმლის მენ­ჯი­სა და შარ­დსაწ­ვე­თის კი­ბო

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები