ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedპრობ­ლე­მის სა­­­დი­­­აგ­­­ნო­­­ზოდ გამოიყენება ხან­გრძლი­ვი ელექტროკარდიოგრაფია - გუ­ლის რიტ­მის დარღვევა და გულის კედ­ლის...

პრობ­ლე­მის სა­­­დი­­­აგ­­­ნო­­­ზოდ გამოიყენება ხან­გრძლი­ვი ელექტროკარდიოგრაფია – გუ­ლის რიტ­მის დარღვევა და გულის კედ­ლის სის­ხლით მომარაგების შემ­ცი­რე­ბა

ხან­გრძლი­ვი ამ­ბუ­ლა­ტო­რი­უ­ლი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფია

გუ­ლის რიტ­მის დარ­ღვე­ვა და გუ­ლის კედ­ლის სის­ხლით მო­მა­რა­გე­ბის შემ­ცი­რე­ბა შე­იძ­ლე­ბა მო­უ­ლოდ­ნე­­ლა­დ და­იწყ­ოს და ხან­მოკ­ლე იყოს. პრობ­ლე­მის სა­­­დი­­­აგ­­­ნო­­­ზოდ გა­­მო­­ი­ყე­­ნე­ბა ხან­გრძლი­ვი ელექ­ტრო­კარ­დი­ოგ­რა­ფი­ა, რო­­მე­ლიც გუ­ლის­ხმობს 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ელექ­ტრო­­კა­რ­დი­ოგ­რა­მის ჩა­წე­რას. დრო­ის ამ მო­ნაკ­ვეთ­ში პა­ცი­ენ­ტი ჩვე­ულ ყო­ველ­დღი­ურ აქ­ტი­ვო­ბებს ას­რუ­ლებს.
პრო­ცე­დუ­რის ჩა­სა­ტა­რებ­ლად პა­ცი­ენტს მხა­რ­ზე გა­და­კი­დე­ბუ­ლი აქვს მცი­რე ზო­მის აპა­რა­ტი, რო­მე­ლიც ბა­ტა­რე­ით იკ­ვე­ბე­ბა (ჰოლ­ტე­რის მო­ნი­ტო­რი) და გულ­მკერ­დის წი­ნა კე­დელ­ზე და­მაგ­რე­ბუ­ლი ელექ­ტრო­დე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბით იწერს გუ­ლის ელექ­ტრულ აქ­ტი­ვო­ბას (ეკგ-ს). პრო­ცე­დუ­რის გან­მავ­ლო­ბა­ში პა­ცი­ენ­ტი დღი­ურ­ში აღ­წერს ყვე­ლა სიმ­პტომს და მა­თი აღ­მო­ცე­ნე­ბის დროს. სა­ბო­ლო­ოდ მო­ნა­ცე­მე­ბი კომ­პი­უ­ტერ­ში გა­და­აქვთ ანა­ლი­ზის­თვის, რომ­ლის დრო­საც აღი­ნუს­ხე­ბა გუ­ლის­ცე­მის რიტ­მის დარ­ღვე­ვე­ბი, იშე­მი­უ­რი ცვლი­ლე­ბე­ბი და ა.შ. და ერ­თმა­ნეთს დარ­დე­ბა დღი­ურ­ში შე­ტა­ნი­ლი მო­ნა­ცე­მე­ბი და კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ანა­ლი­ზის შე­დე­გე­ბი. ზოგ­ჯერ ცვლი­ლე­ბე­ბი ეკ­გ-ზე ტე­ლე­ფო­ნით გა­და­ი­ცე­მა სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში ან სა­კუ­თარ ოფის­ში მყო­ფი ექი­­მის კომ­პი­უ­ტერ­ში. მი­ღე­ბუ­ლი ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­­სა­­ბა­მი­სად, ექი­მი, სა­ჭი­რო­ე­ბი­სა­მებრ, და­უ­ყოვ­ნებ­­ლივ იწყ­ებს გა­და­უ­დებ­ლად აუ­ცი­ლე­ბე­ლი ღო­ნის­­ძი­ე­ბე­ბის გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბას.
ზე­მოთ აღ­წე­რი­ლი მე­თო­დი გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა მა­ში­ნაც, რო­ცა სა­ჭი­როა მო­ნა­ცე­მე­ბის მო­ნი­ტო­რი­რე­ბა 24 სა­ათ­ზე უფ­რო მე­ტი დრო­ის გან­მავ­ლო­ბა­ში. ის ჰგავს ჰოლ­ტე­რით მო­ნი­ტო­რი­რე­ბას, მაგ­რამ მო­ნა­ცე­მე­ბი იწე­რე­ბა მხო­ლოდ მა­შინ, რო­ცა მომ­ხმა­რე­ბე­ლი ააქ­ტი­უ­რებს მას – სიმ­პტო­მე­ბის აღ­მო­ცე­ნე­ბის დროს. თუ სიმ­პტო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნის სიხ­ში­რე იმ­დე­ნად მცი­რე­ა, რომ 24 სა­ა­თის გან­მავ­ლო­ბა­ში ცვლი­ლე­ბე­ბის და­ფიქ­სი­რე­ბა ვერ ხერ­ხდე­ბა, შე­საძ­ლე­ბე­ლია მო­ნი­ტო­რის კან­ქვეშ ჩა­მაგ­რე­ბა 1 წლის გან­მავ­ლო­ბა­ში. მოწყ­ო­ბი­ლო­ბის გა­სა­აქ­ტი­უ­რებ­ლად მცი­რე ზო­მის მაგ­ნი­ტია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი.

დატ­ვირ­თვის სტრეს­-ტეს­ტი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil  #drpkhakadze  #sheniganatleba #sheniambebi #sheniekimi

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
რა ხდება ჩვენს გონებაში მაშინ, როცა ყველაფერს ვაკეთებთ გადადებული საქმის გარდა

რა ხდება ჩვენს გონებაში მაშინ, როცა ყველაფერს ვაკეთებთ გადადებული საქმის გარდა

17 აპრილი 2024
როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

17 აპრილი 2024
„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

17 აპრილი 2024
სისტემატური ვარჯიში სტრესს ამცირებს, ძილს აუმჯობესებს და დეპრესიისა თუ შფოთვითი აშლილობის სიმპტომებსაც

სისტემატური ვარჯიში სტრესს ამცირებს, ძილს აუმჯობესებს და დეპრესიისა თუ შფოთვითი აშლილობის სიმპტომებსაც

აპრილი 17, 2024
მადლიერი პაციენტი – „მადლობას მოგახსენებთ…“,  „მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის “

მადლიერი პაციენტი – „მადლობას მოგახსენებთ…“, „მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის “

აპრილი 17, 2024
„მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის…“  – მადლიერი პაციენტი

„მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის…“ – მადლიერი პაციენტი

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

17 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
მოამზადეთ მარწყვისა და კიტრის მარტივი და სასარგებლო წვენი

მოამზადეთ მარწყვისა და კიტრის მარტივი და სასარგებლო წვენი

აპრილი 17, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები