ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedსა­შარ­დე გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინფექციის ხელშემწყობი ფაქ­ტო­რე­ბი

სა­შარ­დე გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინფექციის ხელშემწყობი ფაქ­ტო­რე­ბი

იცით თუ არა, რომ…
ზუს­ტად უც­ნო­ბი­ა, რამ­დე­ნად ეფექ­ტუ­რია შა­რ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცი­ის პრე­ვენ­ცი­ის­თვის წი­ნი­დან უკა­ნა მი­მარ­თუ­ლე­ბით გა­მოწ­მენ­და ან მჭიდ­რო, ჰა­­ერ­გა­უმ­ტა­რი საც­ვლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ზე უა­რის თქმა.
აღ­ნიშ­ნუ­ლი­სა­გან გან­სხვა­ვე­ბით, რო­გორც ჩანს, შტო­შის წვე­ნი შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტუ­რი იყოს ცის­ტი­ტის თა­ვი­დან ასა­ცი­ლებ­ლად.

სა­შარ­დე გზე­ბის ბაქ­ტე­რი­უ­ლი ინ­ფექ­ცი­ის ხელ­შემ­წყო­ბი ფაქ­ტო­რე­ბი

ქა­ლებ­ში, რო­მელ­თაც შარ­დის ბუშ­ტის ინ­ფექ­ცია წე­ლი­წად­ში სამ­ჯერ ან უფ­რო ხში­რად აქვთ, შე­იძ­ლე­ბა შემ­დე­გი მე­თო­დე­ბი იყოს ეფექ­ტუ­რი:
შტო­შის წვე­ნის და­ლე­ვა (დღე­ში 300 მლ წვე­ნი ან 50მლ მი­სი კონ­ცენ­ტრა­ტი) ან შტო­შის აბე­ბის მი­ღე­ბა. ეს ხი­ლი შე­ი­ცავს ნივ­თი­ე­რე­ბას, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ თრგუ­ნავს ბაქ­ტე­რი­ე­ბის მი­მაგ­რე­ბას შარ­დის ბუშ­ტის კე­დელ­ზე და ზრდის შარ­დის მჟა­ვი­ა­ნო­ბას, რაც ბაქ­ტე­რი­ე­ბის­თვის ნაკ­ლე­ბად ხელ­საყ­რე­ლი­ა;
მე­ტი რა­ო­დე­ნო­ბით სითხ­ის მი­ღე­ბა;
ხში­რი შარ­დვა;
სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის შემ­დეგ მა­ლე­ვე მო­შარ­დვა;
სპერ­მი­ცი­დე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბის­გან თა­ვის შე­კა­ვე­ბა (მათ ხში­რად, რო­გორც ჩა­სახ­ვის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გო სა­შუ­ა­ლე­ბას, სა­შოს დი­აფ­რაგ­მას­თან ერ­თად იყე­ნე­ბენ);
ან­ტი­ბი­ო­ტი­კე­ბის მუდ­მი­ვად, და­ბა­ლი დო­ზე­ბით მი­ღე­ბა, ყო­ველ­დღე, კვი­რა­ში სამ­ჯერ ან უშუ­ა­ლოდ სქე­სობ­რი­ვი აქ­ტის შემ­დეგ;
მე­ნო­პა­უ­ზის შემ­დგომ პე­რი­ოდ­ში ატ­რო­ფი­უ­ლი ვა­გი­ნი­ტის ან ატ­რო­ფი­უ­ლი ურეთ­რი­ტის მქო­ნე ქა­ლებ­ში ეს­ტრო­გე­ნის კრე­მის (ვულ­ვა­ზე) წას­მა ან სა­შოს ეს­ტრო­გე­ნის შემ­ცვე­ლი სან­თლე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა.

ინ­ტერ­სტი­ცი­უ­ლი ცის­ტი­ტი: შარ­დის ბუშ­ტის ან­თე­ბა ინ­ფექ­ცი­ის გა­რე­შე

ინ­ტერ­სტი­ცი­უ­ლი ცის­ტი­ტი შარ­დის ბუშ­ტის მტკივ­ნე­უ­ლი ან­თე­ბა­ა, რომ­ლის დრო­საც ინ­ფექ­ცი­ის არ­სე­ბო­ბა არ დას­ტურ­დე­ბა. ის, რო­გორც წე­სი, ქრო­ნი­კუ­ლად მიმ­დი­ნა­რე­ობს. მი­ზე­ზი უც­ნო­ბი­ა. შარ­დში ინ­ფექ­ცი­უ­რი მიკ­რო­ორ­გა­ნიზ­მე­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ვერ ხერ­ხდე­ბა. და­ა­ვა­დე­ბა, რო­გორც წე­სი, სა­შუ­ა­ლო ასა­კის ქა­ლებს ემარ­თე­ბათ. მა­მა­კა­ცებ­ში იგი იშ­ვი­ა­თი­ა.
სიმ­პტო­მე­ბი­დან ვლინ­დე­ბა ხში­რი, მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა. შარ­დი შე­იძ­ლე­ბა ჩირქს და სისხლს შე­ი­ცავ­დეს, რო­მელ­თა არ­სე­ბო­ბაც მიკ­როს­კო­პით ვლინ­დე­ბა. დრო­თა გან­მავ­ლო­ბა­ში ან­თე­ბის გა­მო შარ­დის ბუშ­ტი იჭ­მუხ­ნე­ბა. ცის­ტოს­კო­პით მი­სი დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბი­სას ვლინ­დე­ბა სის­ხლდე­ნის მცი­რე, ჩაღ­რმა­ვე­ბუ­ლი ად­გი­ლე­ბი და წყლუ­ლე­ბი.
მკურ­ნა­ლო­ბის რამ­დე­ნი­მე მე­თო­დია ნა­ცა­დი, მაგ­რამ ყო­ველ­თვის ეფექ­ტუ­რი არც ერ­თი არ არის. ზოგ­ჯერ ინიშ­ნე­ბა ტკი­ვილ­გა­მა­ყუ­ჩებ­ლე­ბი, ან­ტი­ქო­ლი­ნერ­გუ­ლი სა­­შუ­­ა­ლე­ბე­ბი ან ან­ტი­დეპ­რე­სან­ტე­ბი. ტკი­ვი­ლის შე­სამ­ცი­­რე­ბ­ლად შე­იძ­ლე­ბა ეფექ­ტუ­რი აღ­მოჩ­ნდეს პენ­ტო­სა­­ნი – მე­დი­კა­მენ­ტი, რო­მე­ლიც და­სა­ლე­ვი ფორ­მით არ­­სე­­ბობს. დი­მე­თილ­სულ­ფოქ­სი­დი პირ­და­პირ შარ­დის ბუშ­­ტში შეჰ­ყავთ და ზოგ­ჯერ ისიც ეფექ­ტუ­რი­ა. ძა­ლი­ან რთულ შემ­თხვე­ვებ­ში, რო­ცა ადა­მი­ანს გა­უ­საძ­ლი­სი სიმ­პტო­მე­ბი აქვს, რომ­ლე­ბიც მკურ­ნა­ლო­ბას არ ექ­ვემ­დე­ბა­რე­ბა, შე­საძ­ლოა შარ­დის ბუშ­ტის ამოკ­ვე­თა გახ­დეს სა­ჭი­რო. ამის შემ­დეგ ახა­ლი შარ­დის ბუშ­ტი ხე­ლოვ­ნუ­რად იქ­მნე­ბა ნაწ­ლა­ვის ნა­წი­ლის­გან.

ცის­ტი­ტი

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები