ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedშარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა მა­მა­კა­ცებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა

შარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა მა­მა­კა­ცებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა

შარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა

შარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბა მა­მა­კა­ცებ­ში უფ­რო ხში­რი­ა. მი­ზე­ზი, რო­გორც წე­სი, მენ­ჯის ძვლის მო­ტე­ხი­ლო­ბა და შო­­რი­სის და­ზი­ა­ნე­ბაა (ად­გი­ლი ფე­ხებს შო­რის). შარდ­სა­დე­ნი შე­იძ­ლე­ბა უნებ­ლი­ეთ ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის დრო­საც და­ზი­ან­დეს, მას­ზე ოპე­რა­ცი­ის ან მი­სი გავ­ლით შარ­დის ბუშ­ტში ინ­სტრუ­მენ­ტე­ბის შეყ­ვა­ნის დროს (მაგ. შარ­დის ბუშ­ტის კა­თე­ტე­რი­ზა­ცია ან ცის­ტოს­კო­პია დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლით). ზოგ­ჯერ და­ზი­ა­ნე­ბას ცეცხ­ლნას­რო­ლი ჭრი­ლო­ბა იწ­ვევს. იშ­ვი­ა­თად, მი­ზე­ზი თვით­და­ზი­ა­ნე­ბა­ა, რო­ცა ადა­მი­ა­ნებს თა­ვად შეჰ­ყავთ უცხო სხე­უ­ლე­ბი შარ­დსა­დენ­ში.
შარ­დსა­დე­ნის ზო­გი და­ზი­ა­ნე­ბა და­ჟე­ჟი­ლო­ბით შე­მო­­იფარ­გლე­ბა. შე­საძ­ლოა მი­სი ამომ­ფე­ნი გარ­სიც და­ირ­ღვეს, რაც შარ­დის გა­ჟონ­ვას გა­მო­იწ­ვევს ასოს, სა­თეს­ლე პარ­კის, მუც­ლის კედ­ლის ან შო­რი­სის ქსო­ვი­ლებ­ში.
შარ­დსა­დე­ნის და­ზი­ა­ნე­ბის გარ­თუ­ლე­ბე­ბი­ა: ინ­­ფექ­ცი­ა, სის­ხლდე­ნა, შე­უქ­ცე­ვა­დი შე­ვიწ­რო­ვე­ბა (სტრიქ­ტუ­რა), ერექ­ცი­ის დარ­ღვე­ვა და შარ­დის შე­უ­კა­ვებ­ლო­ბა.
სიმ­პტო­მე­ბი და პროგ­ნო­ზი
სიმ­პტო­მე­ბი­დან ყვე­ლა­ზე ხში­რად ვლინ­დე­ბა სის­ხლი ასოს თავ­ზე კა­ცებ­ში ან შარ­დსა­დე­ნის გა­რე­თა ხვრელ­თან ქა­ლებ­ში, სის­ხლი­ა­ნი ან მტკივ­ნე­უ­ლი შარ­დვა, შარ­დვის შე­უძ­ლებ­ლო­ბა. ფე­ხებს შო­რის ან ასო­ზე შე­საძ­ლოა შე­სამ­ჩნე­ვი იყოს და­ჟე­ჟი­ლო­ბა. სხვა სიმ­პტო­მე­ბი გარ­თუ­ლე­ბებ­თან ერ­თად ვლინ­დე­ბა. მა­გა­ლი­თად, თუ შარ­დი გარ­შე­მო ქსო­ვი­ლებ­ში გა­ი­ჟო­ნა, შე­საძ­ლოა ინ­ფექ­ცია გან­ვი­თარ­დეს. ასე­ვე, და­ზი­ა­ნე­ბის ად­გი­ლას ან მახ­ლობ­ლად შე­იძ­ლე­ბა შარ­დსა­დე­ნი შე­ვიწ­როვ­დეს (სტრიქ­ტუ­რა). მა­მა­კა­ცებ­ში შე­საძ­ლოა ერექ­ცი­ის უნა­რი დაქ­ვე­ით­დეს (ე­რექ­ცი­უ­ლი დის­ფუნ­ქცი­ა), ასოს ნერ­ვე­ბის ან სის­ხლძარ­ღვე­ბის და­ზი­ა­ნე­ბის გა­მო.

შარ­დსა­დე­ნის ტრავ­მის დი­აგ­ნო­ზი, რო­გორც წე­სი, რეტ­როგ­რა­დუ­ლი უროგ­რა­ფი­ით დას­ტურ­დე­ბა. ამ დროს სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბა პირ­და­პირ შარ­დსა­დე­ნის ბო­ლო­ში შეჰ­ყავთ და შემ­დეგ რენ­ტგე­ნის სუ­რათს იღე­ბენ. აღ­ნიშ­ნუ­ლი კვლე­ვა შარ­დსა­დე­ნის გავ­ლით შარ­დის ბუშ­ტში კა­თე­ტე­რის ჩად­გმამ­დე ტარ­დე­ბა.

მკურ­ნა­ლო­ბა
და­ჟე­ჟი­ლო­ბის დროს, რო­ცა შარ­დი არ იჟო­ნე­ბა, ექი­მი კა­თე­ტერს რამ­დე­ნი­მე დღით დგამს შარ­დის ბუშ­ტში, რა­თა შარ­დმა მას­ში გა­ი­ა­როს და შარ­დსა­დე­ნის ქსო­ვი­ლე­ბი აღ­დგეს. ჭრი­ლო­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, კა­თე­ტე­რი პირ­და­პირ შარ­დის ბუშ­ტში იდ­გმე­ბა მუც­ლის ქვე­და ნა­წილ­ში კა­ნის გა­ნაკ­ვე­თი­დან, რა­თა შარ­დმა შარ­დსა­დენ­ში სა­ერ­თოდ არ გა­ი­ა­როს. ქი­რურ­გი­უ­ლი წე­სით აღ­დგე­ნა ყვე­ლა ტრავ­მის­გან გა­მო­ჯან­მრთე­ლე­ბის­თა­ნა­ვე ან 8-12 კვი­რის შემ­დეგ ხდე­ბა (რო­ცა ან­თე­ბა ჩაცხ­რე­ბა). ზოგ­ჯერ ჭრი­ლო­ბე­ბი ოპე­რა­ცი­ის გა­რე­შე, თა­ვი­სით ხორ­ცდე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბა მიზ­ნად ისა­ხავს გარ­თუ­ლე­ბე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას და თუ­კი ისი­ნი მა­ინც გან­ვი­თარ­და – მათ გა­მოს­წო­რე­ბა­საც.

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
რა ხდება ჩვენს გონებაში მაშინ, როცა ყველაფერს ვაკეთებთ გადადებული საქმის გარდა

რა ხდება ჩვენს გონებაში მაშინ, როცა ყველაფერს ვაკეთებთ გადადებული საქმის გარდა

17 აპრილი 2024
როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

როგორ გამოვიცნოთ ინფექცია, რომელიც მეორეულმა ტანსაცმელმა გამოიწვია?

17 აპრილი 2024
„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

„ამ ბიჭს აქ რა უნდა?“ – „მთავარი არხის“ ჟურნალისტს ნინიკო გიგაურს ხელი პირდაპირ ეთერში, მოულოდნელად სთხოვეს

17 აპრილი 2024
მადლიერი პაციენტი – „მადლობას მოგახსენებთ…“,  „მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის “

მადლიერი პაციენტი – „მადლობას მოგახსენებთ…“, „მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის “

აპრილი 17, 2024
„მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის…“  – მადლიერი პაციენტი

„მადლობა ექიმებს პროფესიონალიზმისთვის…“ – მადლიერი პაციენტი

აპრილი 17, 2024
როგორ შევაჩეროთ სლოკინი, რა იწვევს სლოკინს – მეცნიერება სლოკინის შესახებ

როგორ შევაჩეროთ სლოკინი, რა იწვევს სლოკინს – მეცნიერება სლოკინის შესახებ

აპრილი 17, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

აპრილი 17, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

რატომ ერჩივნა გაბრიელ გარსია მარკესს რომ მისი ნაწერები მხოლოდ გარდაცვალების შემდეგ აღმოეჩინათ

17 აპრილი 2024
„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

„საქართველოს გზა ევროპაშია. ევროპული გზა გვაერთიანებს!“ – ხვიჩა კვარაცხელია

17 აპრილი 2024
მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

მხიარული მუსიკალური დუელი და თიკა ჯამბურიას და ირინა ბაირამაშვილის მიერ ნამღერი „ახ ტურფავ, ტურფავ“

17 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
მოამზადეთ მარწყვისა და კიტრის მარტივი და სასარგებლო წვენი

მოამზადეთ მარწყვისა და კიტრის მარტივი და სასარგებლო წვენი

აპრილი 17, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

ფერადი და ინტერაქტიული გუგლის ახალი ოფისი თელ-ავივში

17 აპრილი 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები