ოთხშაბათი, აპრილი 17, 2024
- Advertisement -spot_img
მთავარიUncategorizedშარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა - სიმპტომები და დი­აგ­ნოს­ტი­კა, მკურ­ნა­ლო­ბა...

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა – სიმპტომები და დი­აგ­ნოს­ტი­კა, მკურ­ნა­ლო­ბა…

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა

შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა ყვე­ლა­ზე ხში­რად მენ­ჯის ტრა­ვ­მის ან მუც­ლის ღრუ­ზე ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის დროს ვი­თარ­დე­ბა, მაგ. საშ­ვი­ლოს­ნოს ან მსხვი­ლი ნაწ­ლა­ვის ამო­კ­ვე­თის (ჰის­ტე­რექ­ტო­მია და კო­ლექ­ტო­მი­ა), მუც­ლის აორ­ტის ანევ­რიზ­მა­ზე ოპე­რა­ცი­ის ან ურე­ტე­როს­კო­­პი­ის დროს (შარ­დსაწ­ვე­თის დათ­ვა­ლი­ე­რე­ბა მა­გა­რი ან დრე­კა­დი, კა­მე­რი­ა­ნი მი­ლით). და­ზი­ა­ნე­ბის სხვა მი­ზე­ზი შე­­იძ­ლე­ბა შე­მა­ვა­ლი, ცეცხ­ლსას­რო­ლი ან ცი­ვი ია­რა­ღით მი­ყე­ნე­ბუ­ლი ჭრი­ლო­ბა იყოს. სხე­ულ­ზე პირ­და­პი­რი, ბლაგ­ვი დარ­ტყმის გა­მო შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა ხში­რი არ არის. იშ­ვი­ა­თად, ბლაგ­ვი ტრავ­მი­სას, რო­ცა ტა­ნი უკან მკვეთ­რად იხ­რე­ბა, შე­საძ­ლოა შარ­დსაწ­ვე­თის ზე­და ნა­წი­ლი თირ­კმლი­დან მო­იგ­ლი­ჯოს.
თუ­კი და­ზი­ა­ნე­ბას არ უმ­კურ­ნა­ლეს, შე­იძ­ლე­ბა გარ­თუ­ლე­ბე­ბი გან­ვი­თარ­დეს, მაგ., ხვრელ­მი­ლი (პა­თო­ლო­გი­უ­რი კავ­ში­რი სხვა ორ­გა­ნოს­თან), სტრიქ­ტუ­რა (შე­ვიწ­რო­ე­ბა), ან შარ­დის მუდ­მი­ვი ჟონ­ვა და ინ­ფექ­ცი­ა.

სიმ­პტო­მე­ბი და დი­აგ­ნოს­ტი­კა
ადა­მი­ა­ნი შე­იძ­ლე­ბა უჩი­ო­დეს ტკი­ვილს მუ­ცელ­ში, გვე­რ­დში (ნეკ­ნებ­სა და თე­ძოს შო­რის) ან შე­ამ­ჩნი­ოს ჭრი­ლო­ბი­დან შარ­დის გა­მო­ჟონ­ვა. შარ­დის მუდ­მი­ვი ჟონ­ვა შე­საძ­ლოა ინ­ფექ­ცი­ით გარ­თულ­დეს, რა­საც მა­ღა­ლი ტემ­პე­რა­ტუ­რა ახ­ლავს თან. შარ­დში შე­იძ­ლე­ბა სის­ხლი იყოს.
იმის გა­მო, რომ შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­ბა იშ­­ვი­ა­თია და ნაკ­ლე­ბა­დაა ამ სიმ­პტო­მე­ბის გა­მო­მ­წ­ვე­ვი, შე­საძ­ლოა დი­აგ­ნო­ზი დრო­უ­ლად ვერ და­ის­ვას. რო­გორც წე­სი, ექი­მებს ამ და­ზი­ა­ნე­ბა­ზე ეჭ­ვი მა­შინ მი­აქვთ, რო­ცა სიმ­პტო­მე­ბის მქო­ნე ადა­მი­ანს უახ­ლო­ეს წარ­სულ­ში ოპე­რა­ცია გა­უ­კეთ­და ან მუც­ლის ღრუ­ში შე­მა­ვა­ლი ჭრი­ლო­ბა აქვს. შარ­დ­საწ­ვე­თის სა­ვა­რა­უ­დო და­ზი­ა­ნე­ბის დროს გა­მო­სა­ხუ­ლე­ბი­თი კვლე­ვე­ბია სა­ჭი­რო. საწყ­ის ეტაპ­ზე ხში­რად კეთ­დე­ბა კომ­პი­უ­ტე­რუ­ლი ტო­მოგ­რა­ფია სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­თი­ე­რე­ბით ან ინ­ტრა­ვე­ნუ­რი უროგ­რა­ფი­ა. ზოგ­ჯერ, ექი­მი რეტ­როგ­რა­დულ ურო­­გ­რა­ფი­ას ნიშ­ნავს. ამ დროს სა­კონ­ტრას­ტო ნივ­­თი­ე­რე­ბა პირ­და­პირ შარ­დსა­დე­ნის ბო­ლო­ში შე­ჰ­­ყავთ და რენ­ტგე­ნის სა­შუ­ა­ლე­ბით გა­მო­სა­ხუ­ლე­­ბას იღე­ბენ. ზოგ­ჯერ შარ­დსაწ­ვე­თის და­ზი­ა­ნე­­ბის აღ­მო­ჩე­ნა ქი­რურ­გი­უ­ლი ჩა­რე­ვის დროს ხდე­ბა.

მკურ­ნა­ლო­ბა
შარ­დსაწ­ვე­თის ზო­გი მსუ­ბუ­ქი და­ზი­ა­ნე­ბის დროს მას­ში 2-6 კვი­რით დრე­კა­დი მი­ლი, სტენ­ტი შეჰ­ყავთ შარ­დის ბუშ­ტი­დან ან თირ­კმლი­დან, გვერ­დზე კა­ნის პა­ტა­რა გა­ნაკ­ვე­თით (კან­ქვე­შა ნეფ­როს­ტო­მა). შე­დე­გად შარ­დი შარ­დსაწ­ვე­თის მა­გივ­რად სტენ­ტში გა­ივ­ლის და შარ­დსაწ­ვეთს და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის მო­შუ­შე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბა ეძ­ლე­ვა. თუ­კი ეს ეფექ­ტუ­რი არ აღ­მოჩ­ნდა, შე­საძ­ლოა და­მა­ტე­ბი­თი ოპე­რა­ცია გახ­დეს სა­ჭი­რო. უფ­რო მძი­მე და­ზი­ა­ნე­ბე­ბის დროს შარ­დსაწ­ვე­თის მთლი­ა­ნო­ბის აღ­დგე­ნა ქი­რურ­გი­უ­ლი გზით ხერ­ხდე­ბა.
მკურ­ნა­ლო­ბა მიზ­ნად ისა­ხავს გარ­თუ­ლე­ბე­ბის თა­ვი­დან აცი­ლე­ბას და თუ ისი­ნი მა­ინც გან­ვი­თარ­და – მათ გა­მოს­წო­რე­ბა­საც.

უსიმ­პტო­მო ბაქ­ტე­რი­უ­რია

წყარო: ჯანმრთელობის ენციკლოპედია. მერკის სახელმძღვანელო:
ჯანმრთელობის საშინაო ცნობარი. (გამომცემლობა პალიტრა L)

#datashvil    #drpkhakadze  #sheniganatleba

მასალის გამოყენების პირობები
მსგავსი სიახლეები
“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

“ნეგატივი არ მიყვარს, ყოველთვის სიყვარულს ვასხივებ…- ნუცა ბუზალაძე

16 აპრილი 2024
თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

თუ ფიქრობთ, რომ მთელი სამყარო თქვენს წინააღმდეგაა მომართული, მაშინ ეს წაიკითხეთ

16 აპრილი 2024
„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

„როცა მე და თამუნას შეგვიყვარდა ერთმანეთი, ოჯახში არეული მქონდა საქმე…“ – ალეკო მახარობლიშვილის პირადი

16 აპრილი 2024
ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

ანტიმიკრობულ რეზისტენტობაზე მიმართული ღონისძიებების გაძლიერებასა და გადამდები დაავადებების ზედამხედველობისა და კონტროლის მიმართულებით ისაუბრეს

აპრილი 16, 2024
საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

საქართველოს სადაზღვევო ჯგუფის დაზღვეულები უცხოეთშიც იმკურნალებენ

აპრილი 16, 2024
რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

რობოტით დამხმარე ქირურგიის უპირატესობები

აპრილი 16, 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

აპრილი 16, 2024
რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

რატომ არის გამწვანება ასეთი პრიორიტეტული არქიტექტურის ინდუსტრიაში

აპრილი 16, 2024
ფრანგი ფერმწერი  კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

ფრანგი ფერმწერი კლოდ მონეს სახლი ჟივერნიში

აპრილი 15, 2024
მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

მარნეულელი არმენ ჰოვანესიანის თოჯინებით შექმნილი ზღაპრული ცხოვრება…

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

საქართველოს ზოგიერთ რაიონში უახლოეს დღეებში ტემპერატურა 33 გრადუსამდე მოიმატებს

აპრილი 15, 2024
“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

“მეუღლეს ფული ჰქონდა, მაგრამ მისგან არაფერს ვთხოვდი… ერთხელ ვყავდი სამოგზაუროდ”

16 აპრილი 2024
“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

“ჰობიტონი”, საბავშვო ბაღი ლისის ტბასთან – თქვენი შვილების თავგადასავლებით სავსე სამყარო ეკომეგობრულ გარემოში

16 აპრილი 2024
“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

“ძველ სახლში რემონტს რომ ვაკეთებდით, რადიატორის უკან წერილი ვიპოვე, პატარაობისას საკუთარი თავისთვის მიმიწერია…

16 აპრილი 2024
დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

დღეს ამ უნიკალურ შენობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროა – ამიერკავკასიის კეთილშობილ ქალთა ინსტიტუტი თბილისში

აპრილი 16, 2024
ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

ღების ხევი ორმოცდაათი საუკუნის ისტორიას ითვლის

აპრილი 16, 2024
აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აბედათის ციხესიმაგრე სამეგრელოში – ერთ-ერთი უძველესი ციხე

აპრილი 16, 2024
რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება ხილისა და ბოსტნეულის შეძენისას

აპრილი 16, 2024
როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

როგორ შევინახოთ წიწაკა და ბულგარული წიწაკა

აპრილი 16, 2024
რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

რა უნდა იცოდეთ ალადასტურის შესახებ

აპრილი 16, 2024
იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

იაპონური წარმოშობის ხემცენარე, რომელსაც უნიკალური სამკურნალო თვისებები აქვს და გოეთემ ლექსიც კი მიუძღვნა – გინკგო ბილობას შთამბეჭდავი საიდუმლო ჰოლანდიელმა ექიმმა ამოხსნა

აპრილი 16, 2024
სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

სენსაციური ამბავი – ტიტანიკის ისტორიის პირველ ეკრანიზაციაში ტრაგედიას გადარჩენილი მსახიობი მონაწილეობდა

აპრილი 15, 2024
სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

სხეულის მიმართ პოზიტიური დამოკიდებულება

აპრილი 15, 2024
მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

მსოფლიოს 8 საუკეთესო საცხოვრებელი ადგილი

16 აპრილი 2024
Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

Avenue Rapp ნამდვილი არქიტექტორული მარგალიტი პარიზში

16 აპრილი 2024
დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

დასაქმება საფრანგეთში – შენი გზამკვლევი

15 აპრილი 2024

ბოლო სიახლეები