25 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
223

ვერ­ძი

ეცა­დეთ დღეს მეტი დრო გა­ა­ტა­როთ თქვენ­და­მი კე­თილ­გან­წყო­ბილ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად. ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ და­ას­რუ­ლოთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. თუ ვინ­მეს დახ­მა­რე­ბა გჭირ­დე­ბათ, ნუ მო­გე­რი­დე­ბათ ამის პირ­და­პირ თქმა.

კურო

მო­აგ­ვა­რეთ პრობ­ლე­მე­ბი და უსი­ა­მოვ­ნე­ბე­ბი სა­ღა­მომ­დე. სა­მუ­შაო ბევ­რი იქ­ნე­ბა, მაგ­რამ ეცა­დეთ, ხე­ლი­დან არ გა­უშ­ვათ ის წარ­მა­ტე­ბუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბე­ბი, რომ­ლებ­საც ბედი მოგ­ცემთ. მი­უ­დე­ქით სა­კი­თხებს შე­მოქ­მე­დე­ბი­თად და არატ­რა­დი­ცი­უ­ლად.

ტყუ­პი

დღე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი იქ­ნე­ბა, თუ გა­მო­ი­ჩენთ მონ­დო­მე­ბას. 25 მარტს სა­უ­ბარ­ში მო­ე­რი­დეთ გა­ურ­კვევ­ლო­ბას: პირ­და­პირ ისა­უბ­რეთ თქვენს სურ­ვი­ლებ­ზე ან ეჭ­ვებ­ზე.

კირჩხი­ბი

დღის პირ­ველ ნა­ხე­ვარ­ში უნდა გა­უმკლავ­დეთ წვრილ­მან უსი­ა­მოვ­ნე­ბებს და საზ­რუ­ნავს, და­ას­რუ­ლეთ და­წყე­ბუ­ლი საქ­მე­ე­ბი. თქვე­ნი წარ­მა­ტე­ბა დიდ­წი­ლად სხვა ადა­მი­ა­ნებ­ზე იქ­ნე­ბა და­მო­კი­დე­ბუ­ლი, ამი­ტომ მე­ტად მო­უს­მი­ნეთ გარ­შე­მო მყო­ფებს.

ლომი

მო­ემ­ზა­დეთ რთუ­ლი კონ­ფლიქ­ტუ­რი დღის­თვის. თუმ­ცა, შეძ­ლებთ გარ­კვე­უ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბას და მი­აღ­წევთ იმას, რაც გსურთ კა­მათ­სა და დის­კუ­სი­ა­ში. ემო­ცი­უ­რი სტრე­სის მი­უ­ხე­და­ვად, შე­ე­ცა­დეთ შე­ი­ნარ­ჩუ­ნოთ თა­ვა­ზი­ა­ნო­ბა და მშვი­დი და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა სხვე­ბის მი­მართ.

ქალ­წუ­ლი

დატ­ვირ­თუ­ლი დღეა, ზო­გი­ერთს ნერ­ვი­უ­ლო­ბაც მო­გი­წევთ. გირ­ჩევთ, მშვი­დად აღიქ­ვათ ყვე­ლა­ფე­რი, რაც ხდე­ბა და რა­ცი­ო­ნა­ლუ­რად მო­იქ­ცეთ. გექ­ნე­ბათ სა­შუ­ა­ლე­ბა აჩ­ვე­ნოთ თქვე­ნი სა­უ­კე­თე­სო პრო­ფე­სი­უ­ლი თვი­სე­ბე­ბი თქვენს უფ­რო­სებს და კო­ლე­გებს და მო­აგ­ვა­როთ რთუ­ლი სა­კი­თხი.

სას­წო­რი

მთვა­რის დაბ­ნე­ლე­ბა და სავ­სემ­თვა­რე­ო­ბა თქვენს ნი­შან­შია. ეცა­დეთ, იყოთ მაქ­სი­მა­ლუ­რად მშვი­დი და გა­წო­ნას­წო­რე­ბუ­ლი. გა­მო­ი­ყე­ნეთ თქვე­ნი ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი პო­ტენ­ცი­ა­ლი. იმუ­შა­ვეთ გუნდში სა­უ­კე­თე­სო შე­დე­გე­ბის მი­საღ­წე­ვად და ჯილ­დო­ე­ბის მო­სა­პო­ვებ­ლად.

მო­რი­ე­ლი

დღე­ვან­დე­ლი მოვ­ლე­ნე­ბი გა­ი­ძუ­ლებთ სხვა­ნა­ი­რად შე­ხე­დონ იმას, რაც ხდე­ბა, შეც­ვა­ლონ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა ვი­ღა­ცის ან რა­ღა­ცის მი­მართ. ზოგ­ჯერ რთუ­ლი იქ­ნე­ბა კონ­ცენ­ტრი­რე­ბა: შე­ე­ცა­დეთ ნაკ­ლე­ბი ისა­უბ­როთ, გა­მო­ხა­ტეთ თქვე­ნი აზ­რე­ბი მკა­ფი­ოდ. ძა­ლი­ან ემო­ცი­უ­რად ნუ რე­ა­გი­რებთ ყვე­ლა­ფერ­ზე.

მშვილ­დო­სა­ნი

დღეს მო­გი­წევთ მო­სა­წყე­ნი და ერ­თფე­რო­ვა­ნი სა­მუ­შა­ოს შეს­რუ­ლე­ბა. მაგ­რამ სწრა­ფად და­ას­რუ­ლებთ ყვე­ლა და­ვა­ლე­ბას და მი­ი­ღებთ დამ­სა­ხუ­რე­ბულ ჯილ­დოს. 25 მარტს კო­მუ­ნი­კა­ცია სა­სი­ა­მოვ­ნო იქ­ნე­ბა და და­ძა­ბუ­ლო­ბის მოხ­სნა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან სა­უ­ბა­რი და­გამ­შვი­დებთ და თავ­და­ჯე­რე­ბუ­ლო­ბას შე­მა­ტებთ.

თხის რქა

გამ­ძლე­ო­ბი­სა და მონ­დო­მე­ბის გა­მოვ­ლე­ნით შეძ­ლებთ სა­სურ­ვე­ლი შე­დე­გე­ბის მი­ღე­ბას. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ გა­რის­კვის, ჰკი­თხეთ რჩე­ვა მცოდ­ნე და სან­დო ადა­მი­ა­ნებს და წინ წა­დით. არის შან­სი, რომ მი­ი­ღოთ ის, რის­კე­ნაც დიდი ხა­ნია ის­წრაფ­ვით. იმოქ­მე­დეთ ფრთხი­ლად, გა­მოთ­ვა­ლეთ ყო­ვე­ლი ნა­ბი­ჯი, რათა არ და­უშ­ვათ შეც­დო­მე­ბი.

მერ­წყუ­ლი

რთუ­ლი დღეა, დი­ლი­დან მო­უ­ლოდ­ნელ პრობ­ლე­მებ­თან გამ­კლა­ვე­ბა მო­გი­წევთ. იყა­ვით პო­ზი­ტი­უ­რი და გა­გი­ად­ვილ­დე­ბათ უსი­ა­მოვ­ნო სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა. კომ­პრო­მი­სე­ბის პოვ­ნა და შე­თან­ხმე­ბე­ბის მიღ­წე­ვა გა­გი­ჭირ­დე­ბათ, ამი­ტომ გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბის მი­ღე­ბას მეტი დრო დას­ჭირ­დე­ბა.

თევ­ზე­ბი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი გირ­ჩე­ვენ, შე­ამ­ცი­როთ თქვე­ნი აქ­ტი­ვო­ბა და ცოტა ხნით შე­ის­ვე­ნოთ. ამა­სო­ბა­ში მშვი­დად და ობი­ექ­ტუ­რად გა­ერ­კვე­ვით მომ­ხდარ­ში. შე­ად­გი­ნეთ გეგ­მა, გა­მოთ­ვა­ლეთ თქვე­ნი ქმე­დე­ბე­ბის შე­საძ­ლო რის­კე­ბი. ნუ შე­გე­შინ­დე­ბათ მე­გობ­რებს რჩე­ვა ჰკი­თხოთ, ისი­ნი აუ­ცი­ლებ­ლად და­გეხ­მა­რე­ბი­ან.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ