27 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
201

ვერ­ძი

იყა­ვით მა­მა­ცი, თუმ­ცა, გულ­დას­მით უნდა გა­ნი­ხი­ლოთ სი­ტუ­ა­ცია და არ იჩ­ქა­როთ, რათა თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ წა­რუ­მა­ტებ­ლო­ბა. მალე შეხ­ვდე­ბით ადა­მი­ანს, რო­მე­ლიც ყვე­ლა­ფერს უკე­თე­სო­ბის­კენ შე­გიც­ვლით.

კურო

და­ჯილ­დოვ­დე­ბით ახა­ლი კონ­ტაქ­ტე­ბით, რაც გა­მო­გად­გე­ბათ რო­გორც სამ­სა­ხურ­ში, ასე­ვე პი­რად ცხოვ­რე­ბა­ში. თუ დიდი ხა­ნია არ ხართ ნამ­ყო­ფი ნა­თე­სა­ვებ­თან, ეს­ტუმ­რეთ, გა­ა­ხა­რეთ. სა­ღა­მო შე­სა­ფე­რი­სია დას­ვე­ნე­ბის და წიგ­ნე­ბის კი­თხვის­თვის.

ტყუ­პი

ნუ გა­ა­ფუ­ჭებთ ურ­თი­ერ­თო­ბას მხო­ლოდ იმი­ტომ, რომ დღეს ძა­ლი­ან მგრძნო­ბი­ა­რე ხართ. ხვალ ყვე­ლა­ფერს სხვა­ნა­ი­რად და­ი­ნა­ხავთ. ნუ გა­ა­კე­თებთ იმას, რომ­ლებ­საც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ინა­ნებთ. არ და­ი­ვი­წყოთ მე­გობ­რე­ბი.

კირჩხი­ბი

ეცა­დეთ და­ის­ვე­ნოთ და არ გაბ­რაზ­დეთ ადა­მი­ა­ნებ­ზე, რომ­ლებ­საც სა­ერ­თო არა­ფე­რი აქვთ თქვენს ცუდ გან­წყო­ბას­თან. სამ­სა­ხურ­ში პრო­დუქ­ტი­უ­ლი რომ იყოთ, შე­ე­ცა­დეთ არ იფიქ­როთ სახ­ლში არ­სე­ბულ პრობ­ლე­მებ­ზე.

ლომი

ვარ­სკვლა­ვე­ბი ხელს გი­წყო­ბენ და წარ­მა­ტე­ბას გპირ­დე­ბი­ან. გა­გი­მარ­თლებთ სამ­სა­ხურ­შიც, პი­რად ცხოვ­რე­ბა­შიც. გახ­სოვ­დეთ, არ ხართ მან­ქა­ნა; თქვენს სხე­ულს დრო­დად­რო მა­ინც სჭირ­დე­ბა დას­ვე­ნე­ბა. კარ­გი დღეა რო­მან­ტი­კუ­ლო­ბის­თვის. მო­უ­წყვეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ანს პა­ე­მა­ნი.

ქალ­წუ­ლი

გა­მო­ი­ჩი­ნეთ კრე­ა­ტი­უ­ლო­ბა საქ­მი­ა­ნო­ბა­ში. ბრწყი­ნავთ და მი­ი­პყრობთ სხვე­ბის ყუ­რა­დღე­ბას. არ მის­ცეთ უფ­ლე­ბა კო­ლე­გებს თქვენ­ზე ცუ­დად ილა­პა­რა­კონ. მეტი დრო გა­ა­ტა­რეთ საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნის გვერ­დით.

სას­წო­რი

და­წყე­ბა ყო­ველ­თვის რთუ­ლია, შე­გიძ­ლი­ათ რჩე­ვა სთხო­ვოთ თქვენს მე­გო­ბარს ან კო­ლე­გას, მაგ­რამ არ და­ნებ­დეთ. სა­ინ­ტე­რე­სო იდეა გა­გიჩ­ნდე­ბათ, მაგ­რამ ახლა არ არის შე­სა­ფე­რი­სი დრო, რომ ვინ­მეს ენ­დოთ.

მო­რი­ე­ლი

შე­წყვი­ტეთ გა­მუდ­მე­ბით სა­უ­ბა­რი იმა­ზე, რისი შეც­ვლაც გსურთ და გა­და­დით მოქ­მე­დე­ბა­ზე. შე­საძ­ლოა, მო­გი­წი­ოთ ერთ-ერთ მე­გო­ბარ­თან გან­შო­რე­ბამ, შე­საძ­ლოა დამ­საქ­მე­ბელ­თან ან პარტნი­ორ­თან.

მშვილ­დო­სა­ნი

თა­ვი­სუ­ფა­ლი დრო­ის ნა­წი­ლი და­უთ­მეთ სა­მუ­შა­ოს. გა­უფრ­თხილ­დით ენერ­გი­ას და ნერ­ვებს. და­ა­ყე­ნეთ გო­ნივ­რუ­ლი ტემ­პი და შე­ი­ნარ­ჩუ­ნეთ იგი მთე­ლი დღის გან­მავ­ლო­ბა­ში. კარ­გი დღეა სო­ცი­ა­ლურ ღო­ნის­ძი­ე­ბა­ზე წა­სას­ვლე­ლად.

თხის რქა

ადრე ყვე­ლა­ფერს თა­ვად შეძ­ლებ­დით, არა­ვის მხარ­და­ჭე­რა არ გჭირ­დე­ბო­დათ. მაგ­რამ რაც დრო გა­დის, და ფა­სე­უ­ლო­ბე­ბი იც­ვლე­ბა. უყოყ­მა­ნოდ ითხო­ვეთ დახ­მა­რე­ბა. უგუ­ლე­ბელ­ყა­ვით ჭო­რე­ბი, რომ­ლე­ბიც შე­იძ­ლე­ბა მო­ის­მი­ნოთ თქვენს პარტნი­ორ­ზე. სჯობს პრობ­ლე­მა­ზე ისა­უბ­როთ, ვიდ­რე თა­ვი­დან აი­ცი­ლოთ.

მერ­წყუ­ლი

ყვე­ლა უსი­ა­მოვ­ნე­ბა­სა და წუ­ხი­ლის გა­და­ლახ­ვით, ბევ­რად გაძ­ლი­ერ­დე­ბით და არა­ფე­რი შე­გიშ­ლით ხელს დამ­სა­ხუ­რე­ბუ­ლი ჯილ­დოს მი­ღე­ბა­ში. მაგ­რამ უნდა გა­მო­ავ­ლი­ნოთ მოთ­მი­ნე­ბა. ცუდი გა­მოც­დი­ლე­ბის შემ­დეგ, შე­იძ­ლე­ბა ცოტა ხნით მო­ე­რი­დოთ სა­პი­რის­პი­რო სქე­სის წარ­მო­მად­გენ­ლებს.

თევ­ზე­ბი

არ არის სა­უ­კე­თე­სო დღე ყო­ველ­დღი­უ­რი სა­მუ­შა­ოს­თვის. რუ­ტი­ნა გა­მა­ღი­ზი­ა­ნე­ბე­ლი იქ­ნე­ბა. მხო­ლოდ კრე­ა­ტი­ულ მიდ­გო­მას შე­უძ­ლია სი­ტუ­ა­ცი­ის გა­უმ­ჯო­ბე­სე­ბა. აჩ­ვე­ნეთ სხვებს თქვე­ნი უნი­კა­ლუ­რო­ბა. თუ შე­საძ­ლე­ბე­ლია, წა­დით სად­მე ოჯახ­თან ერ­თად.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ