8 მარტის ასტროლოგიური პროგნოზი

0
248

ვერ­ძი

გა­ა­ტა­რეთ დღე საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებ­თან ერ­თად, გა­ა­კე­თეთ სა­სი­ა­მოვ­ნო საქ­მე­ე­ბი. პო­ზი­ტი­უ­რი, მხი­ა­რუ­ლი გან­წყო­ბა პირ­ქუ­ში ფიქ­რე­ბის­გან თა­ვის დაღ­წე­ვა­ში და­გეხ­მა­რე­ბათ. თუმ­ცა, არ გირ­ჩე­ვენ სი­ა­მოვ­ნე­ბა­ზე ზედ­მე­ტი ფული არ და­ხარ­ჯოთ.

კურო

იპო­ვეთ შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი საქ­მი­ა­ნო­ბა, და­კავ­დით ჰო­ბით მე­ო­რე ნა­ხე­ვარ­თან ერ­თად. ეს ხელს შე­უ­წყობს თქვე­ნი ურ­თი­ერ­თო­ბის გაძ­ლი­ე­რე­ბას და შე­საძ­ლოა ბი­უ­ჯე­ტის შევ­სე­ბას. მარ­ტო­ხე­ლა კურო შე­იძ­ლე­ბა შეხ­ვდეს ვინ­მე გან­სა­კუთ­რე­ბულს და შე­იც­ვა­ლოს თქვე­ნი ცხოვ­რე­ბა.

ტყუ­პი

დღეს სა­ყიდ­ლებ­ზე არ წახ­ვი­დეთ: შო­პინ­გი კმა­ყო­ფი­ლე­ბას არ მო­გი­ტანს. თუ არ გი­ყი­დი­ათ სა­ჩუქ­რე­ბი საყ­ვა­რე­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის, მი­ე­ცით ფული. ნუ გა­ა­კე­თებთ ნაჩ­ქა­რევ დას­კვნებს, ნუ გას­ცემთ პა­სუხს და­უ­ფიქ­რებ­ლად.

კირჩხი­ბი

შე­სა­ნიშ­ნა­ვი დღეა ახა­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო საქ­მი­ა­ნო­ბის და­სა­წყე­ბად, რო­მელ­ზეც დიდი ხა­ნია ოც­ნე­ბობ­დით. უარს ნუ იტყვით დახ­მა­რე­ბა­ზე, თუ ვინ­მე შე­მოგ­თა­ვა­ზებთ. შე­ხე­დეთ მოვ­ლე­ნებს ან ადა­მი­ა­ნებს სხვა კუ­თხით. არ და­გა­ვი­წყდეთ საყ­ვა­რელ ადა­მი­ა­ნებს უთხრათ, რამ­დე­ნად აფა­სებთ მათ.

ლომი

გა­ა­ტა­რეთ დღე აქ­ტი­უ­რად, წა­დით სტუმ­რად, გა­ი­სე­ირ­ნეთ, ეწ­ვი­ეთ რამ­დე­ნი­მე სა­ინ­ტე­რე­სო ად­გილს. თქვე­ნი გან­წყო­ბა შე­სამ­ჩნე­ვად გა­უმ­ჯო­ბეს­დე­ბა, თუ ოთხ კე­დელ­ში არ ის­ხდე­ბით.

ქალ­წუ­ლი

დღის პირ­ვე­ლი ნა­ხე­ვა­რი ემო­ცი­უ­რად რთუ­ლი იქ­ნე­ბა. შე­ე­ცა­დეთ იყოთ მე­გობ­რუ­ლი, გა­ას­წო­რეთ უხე­ში მხა­რე­ე­ბი ოჯა­ხის წევ­რებ­თან სა­უ­ბარ­ში. სა­ღა­მოს­კენ ვი­თა­რე­ბა გა­მოს­წორ­დე­ბა.

სას­წო­რი

გირ­ჩევთ, გა­ა­ტა­როთ დღე აქ­ტი­უ­რად, შეხ­ვდეთ მე­გობ­რებს, გა­ი­ცა­ნით სა­ინ­ტე­რე­სო ხალ­ხი, ეწ­ვი­ეთ უჩ­ვე­უ­ლო ად­გი­ლებს და, რა თქმა უნდა, გა­ა­ტა­რეთ დრო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად, მო­უ­ყე­ვით თქვე­ნი გრძნო­ბე­ბის შე­სა­ხებ.

მო­რი­ე­ლი

დი­ლით რუ­ტი­ნუ­ლი სა­კი­თხე­ბის მოგ­ვა­რე­ბა მო­გი­წევთ. იმუ­შა­ვეთ კომ­ფორ­ტუ­ლი ტემ­პით, რომ ყვე­ლა­ფე­რი სა­ღა­მომ­დე და­ას­რუ­ლოთ. სა­უ­კე­თე­სო იქ­ნე­ბით ისეთ საქ­მე­ებ­ში, რაც აქამ­დე არას­დროს გა­გი­კე­თე­ბი­ათ. გა­ა­ტა­რეთ სა­ღა­მო საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან ერ­თად.

მშვილ­დო­სა­ნი

და­ეს­წა­რით ხალ­ხმრა­ვალ წვე­უ­ლე­ბებს და მხი­ა­რულ კომ­პა­ნი­ებს. დღეს ნე­ბის­მი­ერ სა­ზო­გა­დო­ე­ბა­ში იქ­ნე­ბით ყუ­რა­დღე­ბის ცენ­ტრში და მი­ი­ზი­დავთ სა­ინ­ტე­რე­სო ადა­მი­ა­ნებს. შე­იძ­ლე­ბა გავ­ლე­ნი­ან­მა ადა­მი­ან­მა შე­გამ­ჩნი­ოთ და მომ­გე­ბი­ა­ნი თა­ნამ­შრომ­ლო­ბა შე­მოგ­თა­ვა­ზოთ, რაც თქვენს კა­რი­ე­რას გა­მო­ად­გე­ბა.

თხის რქა

დღე შე­სა­ფე­რი­სია ახა­ლი სა­ინ­ტე­რე­სო ნაც­ნო­ბე­ბის­თვის და სა­ჭი­რო კავ­ში­რე­ბის და­სამ­ყა­რებ­ლად. შე­იძ­ლე­ბა ვინ­მემ უჩ­ვე­უ­ლო იდეა მო­გა­წო­დოთ ან და­გეხ­მა­როთ თქვენ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი პრო­ექ­ტში. გა­ა­ტა­რეთ დრო ოჯახ­თან ერ­თად, გა­მო­ი­ჩი­ნეთ მზრუნ­ვე­ლო­ბა მათ­და­მი.

მერ­წყუ­ლი

ეცა­დეთ არ მო­უს­მი­ნოთ სი­ახ­ლე­ებს, შე­საძ­ლოა ზო­გი­ერ­თმა ინ­ფორ­მა­ცი­ამ გან­წყო­ბა გა­გი­ფუ­ჭოთ და გეგ­მე­ბის შეც­ვლამ მო­გი­წი­ოთ. ასე­ვე არის შან­სი, რომ 8 მარტს ემო­ცი­ებს აყო­ლილ­მა შე­უ­ფე­რე­ბე­ლი საქ­ცი­ე­ლი ჩა­ი­დი­ნოთ. სჯობს მეტი იფიქ­როთ თქვენს იდე­ებ­ზე, იფიქ­როთ დე­ტა­ლებ­ზე და შემ­დეგ გა­ნა­ხორ­ცი­ე­ლოთ ისი­ნი.

თევ­ზე­ბი

დღე შე­სა­ფე­რი­სია საყ­ვა­რელ ადა­მი­ან­თან გულ­წრფე­ლი სა­უბ­რის­თვის. უთხა­რი მას, რას გრძნობთ. დღეს თავს თა­ვი­სუფ­ლად იგ­რძნობთ ნე­ბის­მი­ერ კომ­პა­ნი­ა­ში თუ წვე­უ­ლე­ბა­ზე. მი­ი­ღეთ მო­საწ­ვე­ვე­ბი, გა­ი­ცა­ნით სა­ინ­ტე­რე­სო ხალ­ხი, გა­ერ­თეთ, მაგ­რამ მო­ე­რი­დეთ ალ­კოჰო­ლის ჭარ­ბად მი­ღე­ბას.

მასალის გამოყენების პირობები

დატოვე პასუხი

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი კომენტარი!
გთხოვთ, შეიყვანოთ თქვენი სახელი აქ